Hacked By Tu6N40rD
Categories >> เธ�เธฅเน�เธญเธ�เธงเธ�เธ�เธฃเธ�เธดเธ”(CCTV) >> Detail
 
WV-CP480 ? Ҿ 1/3" CCD ? Based 160X Dynamic Lens (Optional) ? ´ 540 TVL ? Ź ⿹㹵 ͧѺѧ§ ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
WV-CP280 ? Ҿ 1/3" DSP CCD ? ʧӷ 0.8Lux ? ´ 540 TVL ? Ź ⿹㹵 ͧѺѧ§ ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
WV-CP240EX ? Ҿ 1/3" Sharp CCD ? ʧӷ 1.1Lux F1.2 ? ´ 480 TVL ? Ź ⿹㹵 ͧѺѧ§ ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
WV-CP284E ? ͧк͡ Ҿ 1/3-type CCD ? ǨѺҾ駡ŧѹСҧ׹ Day/Night ? ´ 540 TVL ? Ѻͧʧѵѵ ? 俿 220 ŵ
WV-CP500 ? ͧҵðҹ Day/Night Camera Super Dynamic 5 ? 650 TV lines ? Auto Back Focus ? i-VMD ? DAY/Night IR Removable
WV-CW370 ? Ҿ 1/3" CCD ? Super Dynamic II, Weather Proof ? ´ 510 TVL ? Ź ⿹㹵 ͧѺѧ§ ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
WV-CW500 ? ͧVandal Resistant Fixed Dome Super Dynamic 5 ? 650 TV lines ? Auto Back Focus ? i-VMD ? DAY/Night IR Removable ? IP66
WV-CF102 ? ͧ Compact Fix Dome Camera ? 1/4" type CCD ? 540 TV lines ? ABS (Auto Back Focus) ? ͧ Day & Night ? 1.2 lux (Color) at F2.0
WV-CF284 ? Ҿ 1/4" CCD ? к Focusing Range 1.2 â ? ´ 540 TVL ? Panning Range 180 - -140 ͧ ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
WV-CW240S ? Ҿ 1/3" CCD ? к Focusing Range 1.2 â ? ´ 540 TVL ? Vandal Proof Super Dynamic III ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
WV-CW480S ? Ҿ 1/3" CCD ? к Focusing Range 1.2 â ? ´ 540 TVL ? Vandal Proof Super Dynamic III ? ѺѴͧҾѵѵ ? ѺдѺͧҾǡѺѵѵ
     
 
Home | About Us| Products |Contact Us
Copyright (c) 2012, DQ GROUPS. All Right Reserved.